U bent hier

Exacerbations

Virale infecties en exacerbaties

Bij kinderen is meer dan de helft van de gevallen van ziekenhuisopname voor pulmonale exacerbatie geassocieerd met een virale infectie, vaak veroorzaakt door het rhinovirus. Het effect van virale infecties is minder onderzocht bij volwassenen.

Het onderzoek dat 3 jaar duurde en werd uitgevoerd door het team van Denver had betrekking op 942 ziekenhuisopnames vanwege exacerbaties bij 276 patiënten. Het virologische onderzoek werd systematisch uitgevoerd bij opname door middel van nasopharyngale monstername via PCR voor 18 virussen.

In 18,7% van de gevallen waren de monsters positief. Veertig procent van de patiënten vertoonde minstens een virale episode. In 4% van de gevallen ging het om het rhinovirus, in 9% gevallen om het Influenzae A(H3) virus, in 6% gevallen om het respiratoir syncytieel virus en daarnaast nog Influenzae B virus en coronavirus. De virale episodes komen elk jaar voor, met een toename van december tot februari.

Het cohort van 79 patiënten dat een virale infectie had waarvoor ziekenhuisopname gerechtvaardigd was in de afgelopen 3 jaar, was jonger dan het cohort patiënten dat geen virale infectie had (31 vs 34 jaar). Er was echter geen verschil tussen de 2 cohorten betreffende de FEV1, de bronchiale kolonisatie of het type mutaties. De virale infectie verlengde de ziekenhuisopname niet en wijzigde ook de duur van de antibioticabehandeling niet.

Het meest opvallende resultaat van dit onderzoek was echter dat minder dan de helft (48.7%) van de patiënten waarvan de exacerbatie van virale oorsprong was, basaal een  FEV1 van minimaal 90% had versus  61,1% van de  patiënten zonder virale infectie. Ten slotte was het interval tussen de exacerbaties (voor en na de onderzochte exacerbatie) korter in de groep die een virus vertoonde.

Dit onderzoek suggereert dat virale infectie van de luchtwegen de frequentie van exacerbaties verhogen en grotere functionele degradatie met zich meebrengen.

Referencia

CONGRES NACFC 2017 - Vrijdag 4 november 2017
Epidemiology
Nick J

Auteur

Dr Nadine Dufeu

CHU Marseille, France 

Service de Pneumologie du Pr Reynaud-Gaubert
CRC Mucoviscidose, transplantation pulmonaire, CdC HTAP-Maladies Rares Pulmonaires 
Hôpital Nord - CHU de Marseille