U bent hier

New therapies

Resultaten van een fase 1 klinische trial voor de CFTR amplifier PTI-428 bij patiënten met cystic fibrosis

PTI-428 is een CFTR amplifier die synthese van het CFTR-eiwit verhoogt door het verhogen van productie en aflezen van messenger RNA, ongeacht de mutatieklasse van het CFTR-gen. In-vitro verhoogt PTI-428 alleen of in combinatie met CFTR-modulatoren het transport van chloor in bronchiale epitheelcellen afkomstig van CF-patiënten die drager zijn van verschillende CFTR-mutaties. Een trial onder gezonde vrijwilligers liet zien dat de verdraagzaamheid van PTI-428 goed was. In een eerste fase 1 trial werden bij patiënten met cystic fibrosis gebruiksveiligheid, verdraagzaamheid en farmacokinetiek van PTI-428 bestudeerd. Het betrof een gerandomiseerde, dubbelblinde studie vs. placebo uitgevoerd onder CF-patiënten van boven de 18 jaar met een FEV1 tussen 40% en 90%.  Elf patiënten op lumacaftor/ivacaftor kregen gedurende 7 dagen verum (n=9) of placebo (n=2). Acht patiënten die geen lumacaftor/ivacaftor gebruikten kregen gedurende 7 dagen verum (n=6) of placebo (n=2). Alle patiënten hebben de studie voltooid en de behandeling werd goed verdragen. De farmacokinetische studie toondeeen werking proportioneel met de gekregen dosis en er was geen verschil tussen patiënten die wel of niet behandeld werden met lumacaftor/ivacaftor. Het CFTR-eiwit werd bestudeerd aan de hand van nasale mucusmonsters en met behandeling bleek de hoeveelheid CFTR-eiwit met factor 8 verhoogd. De behandelrespons was hoger bij patiënten die bij aanvang van de studie een laag aantal CFTR-eiwitten hadden. De resultaten van deze eerste studie naar een CFTR amplifier zijn bemoedigend en PTI-428 zal nu ook ’klinisch worden getest.

Referencia

CONGRES NACFC 2017 - Vrijdag 3 november 2017
W18--NT: Innovative Approaches to CF Therapy
Patrick Flume, University of South Carolina, Charleston, SC, EE. UU.

Rédacteur

Pr Isabelle Fajac

Hôpital Cochin, Paris, France

Physiologie-Explorations Fonctionnelles 
Hôpital Cochin 
27, rue du fg St Jacques
75014 Paris