U bent hier

Psychology

Psychologische follow up van CF patienten

De incidentie van symptomen van depressie en angst bij patiënten met mucoviscidose die geëvalueerd is in 9 landen laat een percentage zien dat 2 à 3 keer hoger ligt dan de algemene bevolking. Dit percentage neemt toe met de leeftijd en de ernst van de ziekte. Ouders van patiënten lijden ook vaker dan gemiddeld aan depressieve en angstige gevoelens (moeder > vader).

De aanbevelingen betreffende opsporing van angst en depressie bij cystic fibrosis werden uitgegeven in 2016. Het gaat om een jaarlijkse opsporing via een beoordelingsvragenlijst voor depressie (PHQ9) en angst (GAD7) die beheerd wordt door een psycholoog, een psychiater of een " social worker ", een beroep dat in Frankrijk niet bestaat. De CF stichting heeft in 2016 84 functies " Mental health coordinator " gefinancierd voor dit programma.

Een jaar na start werd een enquête gehouden met behulp van een vragenlijst om de implementatie, het bereik en de toepassing in de 84 centra in kaart te brengen. Alle centra waren begonnen met opsporing die voor 54% werd uitgevoerd door een " social worker ", voor 42% door een psychologe en voor 4% door een psychiater. De PHQ9 en de GAD7 werden beschouwd als " heel gemakkelijk " in gebruik (70%), wat betreft de score (85%) en de interpretatie (66%). Dit heeft het mogelijk gemaakt alarm te slaan in geval van geestelijke gezondheidsproblemen.

De opsporingsmethode lijkt een succes te zijn en heeft het dankzij een vrijwillige houding mogelijk gemaakt de teams met psychologen en "social workers" te versterken die volledig geaccepteerd worden door de gezondheidszorg professionals, patiënten en families.

Het zou interessant zijn deze 2 scores in het nationale register op te nemen, vooral omdat er een verband lijkt te bestaan tussen de aanwezigheid van een depressie en het risico van overlijden.

Referencia

CONGRES NACFC 2017 - Vrijdag 3 november 2017
W20--SW/PSYCH: Mental Health Outcomes and Research
Quittner A

Auteur

Dr Nadine Dufeu

CHU Marseille, France 

Service de Pneumologie du Pr Reynaud-Gaubert
CRC Mucoviscidose, transplantation pulmonaire, CdC HTAP-Maladies Rares Pulmonaires 
Hôpital Nord - CHU de Marseille