U bent hier

Aspergillus, Fungal infection

Op verkenning in de « fungal jungle » !

Er zijn talloze draad- en gistschimmels aanwezig in de luchtwegen van mucoviscidose patiënten. De verbetering van kweek- en identificatietechnieken heeft geleid tot de ontdekking van het bestaan van de " fungal jungle ". Naast de aspergillus die het meest voorkomt, vormen andere schimmels en gisten een chronische  bronchiale kolonisatie: Scedosporium, Lomentospora prolificans, Rasamsonia, Exophiala, etc.. Er is nog weinig duidelijkheid over hun interactie met de rest van de polymicrobische flora van de ademhalingswegen van patiënten (1).

De klinische uiting van deze « fungal jungle » varieert van  van asymptomatische kolonisatie tot infectie of ernstige allergische reactie (2). Het is voor de klinische onderzoeker soms moeilijk om een kolonisatie te onderscheiden van een infectie. Onlangs werd een nieuwe technologie geïntroduceerd die de T-lymfocyt-respons van de gastheer op fungale antigenen " Antigen-specific cell Enrichment " (ARTE) verkent waarmee de respons van regulatoire T-lymfocyten en geheugen T-lymfocyten onderzocht kan worden. Hiermee kan de respons van de gastheer beter geïdentificeerd worden als een eenvoudige tolerantie, een infectie of een gevoeligheid (3).

Aspergillus is verantwoordelijk voor het merendeel van de schimmelinfecties. De alveolaire macrofagen spelen een belangrijke rol binnen het aangeboren immuunsysteem dat van essentieel belang is voor de verdediging van de gastheer tegen schimmels. De recente ontdekking van een wijziging van de respons op aspergillus van de alveolaire macrofagen bij patiënten met mucoviscidose, maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in deze predispositie voor bronchiale kolonisatie met aspergillus bij deze patiënten (4).

Een beter inzicht in de pathofysiologie van schimmelinfecties is essentieel voor het overwegen van doeltreffende en beter aangepaste behandelingen waardoor hun gevolgen voor de ademhalingsmorbiditeit voorzien kan worden bij patiënten met mucoviscidose.

1 Richard Moss (Stanford University Medical Center Palo Alto USA) Epidemiology of fungal disease in CF. S 10.1 NACFC 2017

2-Pihet M, Carrere J, Cimon B, Chabasse D, Delhaes L, Symoens F, Bouchara JP Occurrence and relevance of filamentous fungi in repsiratory secretions of patients with cystic fibrosis. Med Mycol 2009 ;47 :387-397

3 Alexander Schefford (Hôpital de la Charité Berlin) Fungus-specific CD4T cells as specific sensors for pulmonary fungal infections and sensitization. S10.2 NACFC 2017

4 Anand Shah (Royal Brompton Hospital Londre) What makes fungi virulent in the CF lung. S10.4 NACFFC 2017 

Referencia

CONGRES NACFC 2017 - Donderdag 3 november 2017
S10- Beyond ABPA: Understanding the Fungal Jungle in CF

Auteur

Dr François Brémont

CHU Toulouse, France

Pneumologie Allergologie
Hôpital des Enfants
CHU Toulouse