U bent hier

Exercise

Het effect van de combinatie lumacaftor en ivacaftor op het inspanningsvermogen van CF-patiënten

De inspanningsintolerantie van patiënten met cystic fibrose heeft, onafhankelijk van hun ademhalingsfunctie, een voorspellende waarde t.a.v. mortaliteit. Lumacaftor/ivacaftor is een CFTR-modulator die de longfunctie verbetert, de exacerbatiefrequentie verlaagt en de body mass index (BMI) bij patiënten homozygoot voor de delta F508-mutatie verhoogt. Aangezien het CFTR-eiwit-expressie ook  in de skeletspieren plaatsvindt, wilden de auteurs onderzoeken of behandeling met lumacaftor/ivacaftor het inspanningsvermogen van patiënten zou kunnen verbeteren. Zij hebben een 1 jaar durende observatiestudie opgezet waarbij middels de CPET (cardiopulmonary exercise testing)  volgens het Godfrey-protocol om de drie maanden BMI, de ademhalingsfunctie en diverse parameters voor inspanningstolerantie worden beoordeeld. Op dit moment zijn er 12 deelnemende patiënten en het aantal groeit. Negen patiënten (25 +/- 13 jaar en FEV1 : 68,7+/- 16,2%) hebben de test na 3 maanden en vier de test na 12 maanden afgerond. De eerste resultaten tonen een toename in BMI gedurende de hele observatieperiode, met een gemiddelde toename van 2,8 kilo in 12 maanden tijd. In maand 3 werd een lichte toename in FEV1 gezien (1,4 +/- 7,0%), met een piek in maand 9 (5,3 +/- 9,1%), en stabilisatie in maand 12. Het maximale zuurstofgebruik leek niet veranderd in maand 12, maar dit verschilde per patiënt en per visite. Bepaalde parameters voor inspanningstolerantie zoals VO2-responstijd of VE/VCO2-curve leken verbeterd  vergeleken met de uitgangswaarde. Op basis van deze eerste resultaten lijkt uitbreiding van het onderzoek geïndiceerd naar een groter aantal patiënten die gedurende 12 maanden gevolgd worden. De resultaten suggereren tevens dat het belangrijk is diverse parameters te gebruiken om de inspanningstolerantie te evalueren. Daarnaast dient bij analyse van een eventuele rol van CFTR-correctie in skeletspieren door gebruik van lumacaftor/ivacaftor bij de verbetering van de inspanningstolerantie, ook de verbeterde BMI en FEV1 te worden meegenomen, alsmede een eventuele toename in activiteiten sinds het opstarten van de behandeling. 

Referencia

CONGRES NACFC 2017 - Donderdag 2 november 2017
W09: Current Exercise Research in CF
Matthew A Tucker, Augusta University, Augusta, GA, EE. UU.

Rédacteur

Pr Isabelle Fajac

Hôpital Cochin, Paris, France

Physiologie-Explorations Fonctionnelles 
Hôpital Cochin 
27, rue du fg St Jacques
75014 Paris