U bent hier

Animal models, CFTR NL, Pancreas

De effecten van CFTR op bèta-cellen van de pancreas

In deze presentatie wordt het effect van CFTR-disfunctie op bèta-cellen van de pancreas vergeleken in verschillende diermodellen. Het ontbreken van het proteïne CFTR is de oorzaak van diabetes vanaf de eerste levensdagen bij de fret, vanaf de kindertijd bij de mens en van hypoglycemie in het knaagdiermodel. Er is echter geen endocriene aantasting van de pancreas geconstateerd bij zebravissen. Dankzij het diermodel van de fret kon de pathofysiologie van diabetes beter gekarakteriseerd worden. Enerzijds vindt er vanaf de eerste dagen een lokale herschikking plaats die eerst inflammatoir is en gevolgd wordt door fibrose en een herschikking van het vetweefsel. Anderzijds bestaat er wellicht een systemische endocriene oorzaak.

De inflammatoire herschikkingen zijn deels verantwoordelijk, maar er kunnen ook hormonale fenomenen meespelen, met name de vermindering van pancreatic polypeptide (PP) dat tot insulineresistentie van de lever leidt. Deze werking wordt bevestigd in het knock-out (KO) fretmodel voor PP die een zeer vroegtijdige diabetes ontwikkelt die gecorrigeerd wordt door intramusculaire injectie van PP.

Ook bij de mens wordt een laag PP-gehalte aangetroffen, naast niet te verklaren transitoire fases van deregulering van de bloedsuikerspiegel. Deze nieuwe gegevens suggereren een multifactor etiologie van CF gerelateerde diabetes. 

Referencia

CONGRES NACFC 2017 - Donderdag 2 november 2017
S03--GMS: CF Animal Models: Choosing the Right Tool for the Job
Andrew Norris, Université d’Iowa

Rédacteur

Pr Isabelle Sermet-Gaudelus

Hôpital Necker, Paris, France

Service de Pneumologie et Allergologie Pédiatriques
Centre de Ressources et de Compétence de la Mucoviscidose
Institut Necker Enfants Malades/INSERM U1151
Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres, Paris 75743