U bent hier

Klinisch, Luchtwegfysiologie, Nieuwe behandelingen, Pathologie en afweer

Verband tussen slijm en ontsteking

Recente observaties suggereren dat er, afgezien van elke vorm van infectie, vanaf de eerste uren slijmopbouw optreedt en ontsteking. Dit bevestigen observaties bij dierenmodellen, met name bij muizen met β ENAC-overexpressie (Mall Nat Med 2004) en de fret (Rosen et al, AJRCCM 2018). Het mechanisme van deze 'steriele ontsteking' kan te wijten zijn aan hypoxie in de slijmplaques (Chen Nat Med 2007). IL1 is een inflammatoir cytokine, dat als reactie op verschillende soorten stress gesynthetiseerd wordt door epitheelcellen. Het betreft met name necrose, zoals te vinden in aangedane luchtwegen en bij β ENAC-muizen (Mall AJRCCM 2008). Expressie van de IL1-receptor wordt verhoogd door de afgifte van IL1. Onderdrukken van IL1-receptor vermindert de neutrofiele ontsteking geassocieerd met epitheelnecrose in de luchtwegen van β ENAC-muizen, en vermindert de mortaliteit en structurele veranderingen (Fritzsching et al. AJRCCM 2015). Selectieve remming van deze signaleringsroute door Anakinra, een remmer, (Hacker et al., Nat Immunol 2011) vermindert in het muizenmodel de neutrofiele ontsteking en de longschade.

Recente onderzoeken tonen de klinische relevantie van deze bevindingen aan. Een studie van bronchoalveolaire lavage bij gediagnosticeerde kinderen in Australië toonde aan dat IL1, onafhankelijk van infecties, betrokken is bij een neutrofiel ontstekingsbeeld en longschade (Montgomery et al., JCF 2018). Het IL1-receptor-gen zou bij CF een modificerend gen kunnen zijn (Stanke et al., ERL 2017). Al deze waarnemingen samen impliceren dat IL1-R een optie zou kunnen zijn voor een therapeutische strategie.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Vrijdag 19 oktober 2018
The spectrum of CF Muco-obstructive airway disease
S09.2 - Emerging links between mucus plugging and inflammation

Speaker : Marcus Mall

Rédacteur

Pr Isabelle Sermet-Gaudelus

Hôpital Necker, Paris, France

Service de Pneumologie et Allergologie Pédiatriques
Centre de Ressources et de Compétence de la Mucoviscidose
Institut Necker Enfants Malades/INSERM U1151
Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres, Paris 75743