U bent hier

Infectie, Microbieel, Nieuwe therapieën

Triggers die leiden tot fenotypen met vroege pulmonaire afwijkingen bij cystic fibrosis

In geval van cystic fibrosis is het microbioom van de onderste luchtwegen afwijkend. Dit kon bestudeerd worden op basis van 46 broncho-alveolaire lavages (BAL) die werden uitgevoerd in het cohort van gediagnosticeerde baby's (kinderen van 3,5 maanden tot 5 jaar) die opgevolgd werden in het Australische ARREST-CF cohort.

Tussen de leeftijd van 1 en 2 jaar vindt er een overgang plaats tussen een basaal/normaal microbioom (enterobacteriën, acinetobacter, cormamoceda, met lage bacterieload) naar een microbioom dat gedomineerd wordt door de anaërobe orofaryngeale flora en facultatieve anaëroben (streptococcus, gemellacae, porphyromonas, neisseria, veillonella, fusobacterium, granulicatella, prevotella, met hoge bacterieload). Dit gaat gepaard met ontstekingsinductie in de BAL (IL8) en het begin van pulmonaire afwijkingen.

De overgang naar een microbioom dat wordt gedomineerd door aan CF-gerelateerde bacteriën vindt plaats tussen de leeftijd van 3 en 5 jaar (xanthomonas, staphylococcus, moraxella, haemophilus). Deze overgang gaat gepaard met progressie van het ontstekingsbeeld en structurele schade (bronchiëctasie, dikte van de bronchiwand) en een toename van het bacteriële inoculum.

Van triggers in deze dynamische ontwikkeling is nog maar weinig bekend. Recente gegevens wijzen op een belangrijke rol voor mucus. Het is in grotere mate aanwezig en is geassocieerd met een microbioom van het orale type. Verdeling ervan als een onoplosbare en permanente gel zijn het begin van hypoxische en necrotische gebieden, die de synthese van IL-1 activeren en aanleiding geven tot een muco-inflammatoir fenotype, met gunstige condities voor de groei van anaerobe bacteriën zoals bij β-ENAC-muizen is beschreven. Dit proces kan los van een infectiebeeld in gang worden gezet.

De heterogeniteit van de verdeling is een onopgeloste kwestie. Deze wordt mogelijk geïnitieerd in de rechterbovenkwab, en is mogelijk gerelateerd aan malformaties, virale infecties of herhaalde micro-aspiraties, zoals wordt gesuggereerd door de aanwezigheid van galzout in 50% van de BALs in het AREST-CF-cohort.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Donderdag 18 oktober 2018
External Triggers of CF Airway Disease: Instigators & Perpetrators
S01.4 Triggers of airways disease phenotypes in children with cystic fibrosis.

Spreker: Stephen Stick

Rédacteur

Pr Isabelle Sermet-Gaudelus

Hôpital Necker, Paris, France

Service de Pneumologie et Allergologie Pédiatriques
Centre de Ressources et de Compétence de la Mucoviscidose
Institut Necker Enfants Malades/INSERM U1151
Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres, Paris 75743