U bent hier

Fysiek, Klinisch, Respiratoir, verpleegkundig

Respiratoire exacerbatie: de stand van zaken

De STOP-studie (Standardized Treatment of Pulmonary Exacerbations) is een observationeel onderzoek gericht op het beschrijven van de klinische kenmerken van exacerbaties en de klinische aanpak ervan. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 220 patiënten met respiratoire exacerbatie. De patiënten werden opgenomen voor intraveneuze antibioticabehandeling, en de keuze voor en duur van de antibioticabehandeling werd door de arts bepaald. De ademhalingsfunctie werd regelmatig onderzocht. In totaal had 85% van de patiënten langer dan 7 dagen voorafgaand aan de opname symptomen gehad. 48% had vóór de start van de intraveneuze therapie een orale of geïnhaleerde antibioticumbehandeling ondergaan die als niet succesvol werd beschouwd. De duur van de intraveneuze behandeling was gemiddeld 15,9 dagen. Aan het einde van de behandeling was bij slechts 65% van de patiënten de ademhalingsfunctie voor ten minste 90% hersteld. Bij slechts 39% was de ademhalingsfunctie hersteld tot gelijk de uitgangssituatie (Sanders et al. J Cyst Fibros. 2017;16:592–9; West et al. J Cyst Fibros. 2017;16:600–6). Dit onderzoek heeft geleid tot het opzetten van de STOP 2-studie, een interventioneel onderzoek naar de duur van intraveneuze behandeling.

De werkzaamheid van orale antibiotica tijdens respiratoire exacerbaties werd onderzocht in een retrospectief onderzoek dat tussen 2009 en 2014 onder 570 patiënten en bij 2.608 respiratoire exacerbaties werd uitgevoerd in Canada. Herstel van de ademhalingsfunctie gelijk de uitgangssituatie na behandeling met orale antibiotica trad op bij slechts 44%, en een groot aantal met orale antibiotica behandelde exacerbaties werd geassocieerd met een snelle afname van de ademhalingsfunctie (Stanojevic et al. Thorax. 2017;72:327).

Referentie 

CONGRES NACFC 2018 - Donderdag 18 oktober 2018
S03 – Year(s) in review
S03.3 - Pulmonary exacerbations: update

Speakers: N. West (USA)

Rédacteur

Pr Isabelle Fajac

Hôpital Cochin, Paris, France

Physiologie-Explorations Fonctionnelles 
Hôpital Cochin 
27, rue du fg St Jacques
75014 Paris