U bent hier

Klinisch

Overlevingsanalyse bij CF in Canada

Doel van het project van Michelle Murray was om op basis van leeftijd en geslacht een inschatting te maken van de levensverwachting in Canada, en om de factoren te vergelijken die van invloed zijn op overlijden vóór en na de leeftijd van 30 jaar. De mediane overleving bij patiënten met cystic fibrosis wordt regelmatig geëvalueerd, maar de gegevens worden rijkelijk onderschat: de leeftijd van mediane overleving wordt vaak ruimschoots bereikt of overschreden. Verschillende studies rapporteren een mediane overleving die bij vrouwen met cystic fibrosis lager ligt.

De gegevens over 4.881 patiënten uit het Canadian Cystic Fibrosis Registry (CCFR) over de periode 2012-2016 werden in deze analyse meegenomen. De aan mortaliteit gerelateerde risicofactoren waren: geslacht, ras, leeftijd bij diagnose, BMI, FEV1, kolonisatie, exacerbaties, diabetes. Drie perioden werden vergeleken: 1992-1996, 2002-2006 en 2012-2016. De analyse wees uit dat de leeftijd van mediane overleving toenam van 52,6 naar 61, 64,3 en vervolgens 68,9 jaar, afhankelijk of patiënt de leeftijd bereikt had van respectievelijk 35, 40 of 45 jaar. Dit betekent dat gedurende de drie gevolgde perioden de gemiddelde overleving met 21 jaar was toegenomen. De analyse toonde verder aan dat de leeftijd voor mediane overleving bij patiënten van 35 jaar en ouder significant hoger is dan die van de algehele populatie.

Daarentegen bleek uit dit onderzoek geen significant verschil in overleving tussen vrouwen en mannen. Factoren die verband hielden met overlijden vóór 30-jarige leeftijd waren het vrouwelijk geslacht en een niet-Kaukasische afkomst, maar deze factoren werden niet aangetoond in de leeftijdsgroep ouder dan 30 jaar.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Donderdag 18 oktober 2018
W04 Epidemiology and health services research
W04.5: Abstract 542: Conditional survival analysis of people with CF in Canada?
Speaker: Michelle Murray, Adult Cystic Fibrosis Program, Toronto, Canada

Rédacteur

Quitterie Reynaud

Centre Hospitalier Lyon-Sud

165 Chemin du Grand Revoyet
69495 Pierre-Bénite
Liens d'intérêts : A venir