U bent hier

Klinisch

Langetermijneffect van azitromycine?

De voordelen van azitromycine als het gaat om chronische Pseudomonas-kolonies in de eerste 6 tot 12 maanden van gebruik zijn uitgebreid aangetoond. Ondanks veelvuldig gebruik in de huidige praktijk, is voortgaande werkzaamheid na 12 maanden onderwerp van discussie. Het doel van dit onderzoek was om de werking van langdurig gebruik van azitromycine te onderzoeken bij 25 patiënten die de behandeling hadden afgebroken nadat ze deze 2 jaar of langer hadden gebruikt. De volgende gegevens werden verzameld uit het landelijke CF register in Tsjechië: klinische gegevens van 25 patiënten, start- en stopdatum azitromycine, aantal exacerbaties per jaar, kolonisatie van stafylokokken en gevoeligheid voor macrolide.

De gemiddelde behandelduur met azitromycine was 6,8 jaar, de gemiddelde leeftijd bij begin en einde van de behandeling respectievelijk 12,2 en 19 jaar. Tussen het laatste behandeljaar en de daaropvolgende jaren werd een niet-significante toename gezien in de ademhalingsfunctie (FEV1) (+1,875, p = 0,2) en in het gemiddelde aantal exacerbaties per jaar (+0,5, p=0,19) waargenomen. Tijdens hun behandeling met azitromycine ontwikkelden 12 patiënten macrolide-resistente Staphylococcus. Bij 5 van hen werd het pathogeen opnieuw macrolide-gevoelig in het jaar nadat zij behandeling met azitromycine afgebroken hadden.

In dit retrospectieve onderzoek naar het gebruik van azitromycine op lange termijn werd geen enkel gunstig effect waargenomen op FEV1 of het aantal exacerbaties Het kleine aantal onderzochte patiënten laat echter geen definitieve conclusies toe.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Zaterdag 20 oktober 2018
TPS05 Registry-based research
TPS05, Abstract 473: Warning effect of long-term effect of azithromycin

Spreker: Pavel Drevinek, Praag (Tsjechië)

Rédacteur

Quitterie Reynaud

Centre Hospitalier Lyon-Sud

165 Chemin du Grand Revoyet
69495 Pierre-Bénite
Liens d'intérêts : A venir