U bent hier

Klinisch

Kan een betere longconditie invloed hebben op het optreden van CF-gerelateerde diabetes?

Heeft een verbetering in de algehele conditie van pediatrische CF patiënten, en meer in het bijzonder hun ademhalingsfunctie, invloed op de incidentie van diabetes? Van 2000 tot 2016 werd op basis van de gegevens van het Canadian Cystic Fibrosis Registry (CCFR) een retrospectief onderzoek uitgevoerd om de risicofactoren voor diabetes te bepalen bij patiënten in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, bij wie jaarlijks een OGTT was uitgevoerd. Er werd ook een subgroep onderzocht met uitsluitend patiënten uit het centrum van Toronto.

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 3.139 patiënten, waarvan 514 patiënten met diabetes, gediagnosticeerd bij een gemiddelde leeftijd van 14,9 jaar. De in de multivariate analyse aan diabetes gerelateerde risicofactoren waren de volgende: vrouwelijk geslacht, homozygoot delF508-genotype, leeftijd, allergische broncho-pulmonale aspergillose (ABPA), en CF-gerelateerde leverziekte (CFLD).

De totale incidentie van diabetes was 2,36 per 100 patiënten per jaar. Een vergelijking van de drie opeenvolgende periodes 2000-2004, 2005-2009 en 2010-1016 laat een significante afname zien in de incidentie van diabetes gedurende de drie geanalyseerde perioden: van 4,56 tot 2,25 per 100 patiënten per jaar (p = 0,001). Deze significante afname was groter bij de subgroep van patiënten uit Toronto, waarschijnlijk omdat de gebruikte methoden voor screening en bevestiging van de diagnose in deze subgroup perfect homogeen waren.

De incidentie van diabetes in de Canadese pediatrische populatie lijkt derhalve af te nemen, in tegenstelling tot de toenemende incidentie van diabetes Type 1 en 2 in de algehele Canadese pediatrische populatie. Deze veranderingen kunnen worden verklaard door een algehele verbetering van de longconditie en het ontstekingsbeeld die verband houden met deze ziekte.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Vrijdag 19 oktober 2018
W14 Endocrine
W14.4: Abstract 652: Does improved lung health change the incidence of CF-related diabetes?

Spreker: Lucy Perrem, Division of Respiratory medicine, The hospital for Sick children, Toronto, Canada

Rédacteur

Quitterie Reynaud

Centre Hospitalier Lyon-Sud

165 Chemin du Grand Revoyet
69495 Pierre-Bénite
Liens d'intérêts : A venir