U bent hier

Klinisch

Een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de belemmeringen en stimuli voor deelname aan klinische studies door patiënten met cystic fibrosis

Er is weinig bekend over de factoren die van invloed zijn op patiëntenparticipatie in klinische studies. Deze enquête betrof 129 gevolgde patiënten (18-77 jaar, 65% mannen) die hadden deelgenomen (84%) en/of deelnemen (33%) aan een klinische studie. Hun FEV1 was in 70% van de gevallen tussen 40% en 90%. Patiënten die deelnemen aan trials zijn met name geïnteresseerd in onderzoek naar de ziekte en de bijhorende oorzaken, ontstekingen en behandelingen. De redenen om af te zien van deelname aan klinische studies zijn ziekenhuisopname, het gebrek aan verbetering van de ziekte, langdurige behandelingen en het risico een placebo te krijgen. Andere belemmeringen zijn bloedafnames en met name ontlastingmonsters. Bovendien zijn toedieningswegen van medicatie per inhalatie (poeder), subcutaan en intraveneus het minst acceptabel voor patiënten.

Anderzijds gelden het feit dat het onderzoek wordt uitgevoerd in een centrum voor cystic fibrosis, de toegang tot medicijnen, financiële vergoeding, aanbeveling door de arts, werkzaamheid van de studiebehandeling, positieve berichtgeving in de pers en peergroepen als stimuli.

Hoewel dit onderzoek niet gevalideerd is, een onevenwichtige geslachtsratio betreft, en tevens patiënten omvat die al deelnemen aan een studie, brengt het onderzoek factoren naar boven waarvan patiënten zelf zeggen dat het hun deelname aan klinische studies bevordert. Voorbeelden zijn de aantrekkingskracht van nieuwe behandelingen, de modulatoren van het CFTR-gen in het bijzonder, en de mogelijkheid om na de open fase over de geneesmiddelen te kunnen beschikken. Bekendheid met deze faktoren zou moeten leiden tot protocollen die makkelijker aanvaardbaar zijn voor de patiënt en een hogere deelname aan klinische studies mogelijk maken.

Referentie 

CONGRES NACFC 2018 - Donderdag 18 oktober 2018
W05. Quality improvement in clinical research​
W05.1 A survey to better understand the Barriers & facilitations to research participation for individulals with CF
Speakers: Marissa Lee, Faculty of Science, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Rédacteur

Bruno Ravoninjatovo

Hôpital Robert Debré

Rue du Général Koenig
51100 Reims
Liens d'intérêts : Participation à des congrès (Teva,), Essai clinique en qualité d’investigateur ou expérimentateur principal, coordonnateur ou responsable scientifique (Vertex, Association Vaincre la Mucoviscidose) .