U bent hier

Infecties, Microbiologie NL

Een nieuwe behandeling voor chronische kolonisatie van Pseudomonas: het IGNITE-onderzoek

Gallium kan een verstoring geven in het metabolisme van ijzeroxiderende bacteriën, dat van van essentieel belang is voor de celfunctie. Preklinische studies in drie in vitro diermodellen hebben aangetoond dat gallium effectief is bij het elimineren van Pseudomonas aeruginosa (Pa) door in te werken op de biofilm.

In een studie naar veiligheid en farmacokinetiek hebben de auteurs intraveneus gallium getest bij CF patiënten met chronische Pa-kolonisatie. Zij hebben geen bijwerkingen geconstateerd, de farmacokinetiek was goed en de FEV1 was verbeterd (+100 ml na 28 dagen).

Vervolgens hebben ze in 23 Amerikaans centra een gerandomiseerde, multicentrum, gecontroleerde analyse uitgevoerd vs. placebo. De onderzochte patiënten waren volwassenen met cystic fibrosis, een chronische Pa-infectie en FEV1 ≥ 25%. Ze werden gerandomiseerd voor continu-infusie gedurende vijf dagen met 200 mg/m2 galliumnitraat per dag of een placebo met hetzelfde volume.

Het primaire eindpunt was een toename in FEV1 van ten minste 5% op dag 28. Het optreden van bijwerkingen, de Pa-concentratie in het sputum en de FEV1-uitkomsten op dag 56 werden eveneens beoordeeld.

De eerste resultaten werden tijdens de conferentie bekendgemaakt. Er waren 128 deelnemende patiënten, 120 werden gerandomiseerd en 117 hebben het onderzoek voltooid.

In het primaire eindpunt werd geen significant verschil gevonden. Wel trad eerder verbetering in FEV1 op, boven op die in fase 1, op dag 6 en 14 (respectievelijk +3,45%, p=0,049 en +4,85%, p=0,023). Na behandeling met gallium waren de Pa-concentraties in het sputum lager (-0,63 log10 CFU/g, p=0,037).

Deze behandeling lijkt veelbelovend maar we wachten op de definitieve onderzoeksresultaten en de meer omvangrijke onderzoeken die nog zullen volgen.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Vrijdag 19 oktober 2018
W17 Epidemiology & Management of Infection
W17.6 The IGNITE Study: IV Gallium Nitrate as a Treatment for Chronic Pseudomonas Aeruginosa Infection in CF

Spreker: Christopher Goss, Universiteit van Washington (VS)

Rédacteur

Sébastien Kiefer

CHRU NANCY - HOPITAUX DE BRABOIS

Rue Du Morvan
54500 Vandoeuvre Les Nancy
Liens d'intérêts : A venir