U bent hier

Fysiek, Klinisch, Respiratoir, verpleegkundig

De combinatie lumacaftor/ivacaftor in real-life

De combinatie lumacaftor/ivacaftor (lum/iva) zoals onderzocht in Fase 3 klinische studies, resulteerde in een toename van de ademhalingsfunctie met ongeveer 3%. Dit werd vastgesteld op basis van de FEV1, en betrof bij 25% van de patiënten zelfs meer dan 10%. Tevens werd er een verlaging gemeld van 1/3 in de frequentie van exacerbaties (Wainwright et al., N Engl J Med. 2015;373(3):220-31). In de real-life context werd, net als tijdens de klinische studies, een kleine verbetering in FEV1 waargenomen, met een grote responsvariabiliteit van -39% tot +20%. Er was geen enkele klinische of paraklinische factor die de respiratoire respons op behandeling kon voorspellen. In de real-life context werd ook een afname gezien in de frequentie van exacerbaties (Jennings et al, Ann Am Thorac Soc. 2017;14(11):1662-6). In tegenstelling tot wat er bericht is over ivacaftor, heeft geen enkele studie een effect van lum/iva op diabetes of bloedglucose laten zien. Tijdens klinische studies werd in 4% van de gevallen de behandeling vanwege bijwerkingen afgebroken. In de real-life context was de meest gevonden bijwerking een drukkend gevoel op de borst, wat bij 24% van de ernstig zieke patiënten leidde tot staken van de behandeling. Bij ernstig zieke patiënten was het ongemak of een drukkend gevoel op de borst minder frequent en minder ernstig wanneer de behandeling werd opgestart in de halve dosering (Taylor-Cousar et al., J Cyst Fibros. 2018;17(2):228-35). De verdraagzaamheid van lum/iva in de real-life context lijkt bij kinderen beter te zijn dan bij volwassenen, met weinig afgebroken behandelingen (Ratjen et al, Lancet Resp. 2017;5(7):557-67). De toename van de ademhalingsfunctie is beperkt, en datzelfde geldt voor de vermindering in exacerbaties. Dit kan echter ook een weerspiegeling zijn van een minder ernstig ziektebeeld bij kinderen.

Referentie 

CONGRES NACFC 2018 - Donderdag 18 oktober 2018
S03 – Year(s) in review
S03.1: CFTR modulators: review for clinicians

Speaker: A Horsley (UK)

Rédacteur

Pr Isabelle Fajac

Hôpital Cochin, Paris, France

Physiologie-Explorations Fonctionnelles 
Hôpital Cochin 
27, rue du fg St Jacques
75014 Paris