U bent hier

Klinisch

CF-patiënten met ondergewicht: post-longtransplantatie follow-up in het UNOS-register

Bij patiënten met gevorderde cystic fibrosis vormt ondervoeding een belemmering bij longtransplantatie. Om te bepalen of het beloop bij ondervoede transplantatiepatiënten hetzelfde is als bij transplantatiepatiënten zonder cystische fibrose, vergeleek Kathleen Ramos alle Amerikaanse patiënten uit de UNOS-database die tussen 2005 en 2015 een longtransplantatie ondergingen. Zij gebruikte daarbij een BMI-drempelwaarde van 17 op het moment van transplantatie (referenties van WHO en Amerikaanse centra). De analyse toont aan dat de gemiddelde overlevingsduur 7 jaar is voor transplantatiepatiënten met cystic fibrosis en een BMI <17, tegen 8,2 jaar voor deze patiënten met een BMI >17. Daarentegen lijkt de BMI geen effect te hebben op de overlevingsduur van patiënten met pulmonaire fibrose of COPD: ongeacht hun BMI bedroeg de mediane overleving bij deze patiënten 6,5 jaar.

De post-transplantatie overleving bij CF patiënten met ondervoeding (BMI <17) is zodoende gelijk aan die van patiënten met COPD of pulmonaire fibrose. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met de beperkingen van dit onderzoek, met name het retrospectieve karakter, het ontbreken van een specificatie van ondervoeding, het feit dat de populaties niet homogeen zijn, en mogelijke bias door patiënten met een zeer laag BMI.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Vrijdag 19 oktober 2018
Lung transplantation in CF
W13.2 - Underweight patients with CF: post-lung transplant survival in the UNOS registry.

Spreker: Kathleen Ramos, Universiteit van Washington, Seattle (VS).

Rédacteur

Bruno Ravoninjatovo

Hôpital Robert Debré

Rue du Général Koenig
51100 Reims
Liens d'intérêts : Participation à des congrès (Teva,), Essai clinique en qualité d’investigateur ou expérimentateur principal, coordonnateur ou responsable scientifique (Vertex, Association Vaincre la Mucoviscidose) .