U bent hier

In vitro-modellen

Bio-elektrische eigenschappen en medicatierespons gemeten in nasale cellen weerspiegelen metingen in bronchiale cellen

Nasale cellen vormen een interessant maar nog niet volledig gevalideerd onderzoeksmodel.

Met nasale en bronchiale uitstrijkjes van transplantatiepatiënten bij 17 personen homozygoot voor F508del kon een vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd tussen primaire nasale en bronchiale kweekmodellen. De bio-elektrische eigenschappen waren identiek voor alle gemeten parameters. Het correctieniveau in de nasale en bronchiale cellen was identiek. Hoewel er sprake was van intrinsieke variabiliteit was dit in beide modellen overeenkomstig.

Het aantal genen dat in beide modellen werd uitgedrukt was eveneens identiek. De mate van CFTR-expressie was overeenkomstig, evenals bepaalde specifiek door RNAseq geteste genen zoals EHF, LUC20, SLC26A9, SLC6A14 en SLC9A3.

Deze waarnemingen rechtvaardigen het gebruik van nasale cellen binnen een platform om de individuele respons te evalueren.

Referentie

CONGRES NACFC 2018 - Vrijdag 19 oktober 2018
In vitro models of CF
W16.1 – Abstract 161 - Bioelectric properties and drug responses measured in nasal cells reflect those measured in bronchial cells.

Spreker: Theo Moraes

Rédacteur

Pr Isabelle Sermet-Gaudelus

Hôpital Necker, Paris, France

Service de Pneumologie et Allergologie Pédiatriques
Centre de Ressources et de Compétence de la Mucoviscidose
Institut Necker Enfants Malades/INSERM U1151
Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres, Paris 75743