Congres Verslagen 2018

NACFC 2018

De laatste updates

Van het NACFC-congres 2018
Denver, 18-20 oktober

Onderwerp: Klinisch

Langetermijneffect van azitromycine?

Quitterie Reynaud

De voordelen van azitromycine als het gaat om chronische Pseudomonas-kolonies in de eerste 6 tot 12 maanden van gebruik zijn...

Wat kunnen organoïden ons bieden in de klinische praktijk?

Pr Isabelle Fajac

Organoïden zijn ex vivo-modellen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Bij cystic fibrosis worden ze ontwikkeld na rectale biopsie...

Mucus en vroege stadia van cystis fibrosis

I Sermet-Gaudelus

Het slijm dat geproduceerd wordt in de luchtwegen van CF patiënten is onvolledig in kaart gebracht. Het team van Chappel...

Welke behandeling aan te bieden bij zeldzame mutaties?

Sébastien Kiefer

7% tot 10% van de patiënten met uiterst zeldzame mutaties heeft momenteel geen toegang tot nieuwe behandelingen voor cystic fibrosis...

Bio-elektrische eigenschappen en medicatierespons gemeten in nasale cellen weerspiegelen metingen in bronchiale cellen

I Sermet-Gaudelus

Nasale cellen vormen een interessant maar nog niet volledig gevalideerd onderzoeksmodel. Met nasale en bronchiale uitstrijkjes van transplantatiepatiënten bij 17...
Onderwerp: Klinisch

Invoering van een klinische onderzoekscultuur in een centrum voor cystic fibrosis

Bruno Ravoninjatovo

Toen Ashley Scotte merkte dat haar patiënten niet op de hoogte waren van klinische studies die in haar centrum werden...
Onderwerp: Klinisch

CF-patiënten met ondergewicht: post-longtransplantatie follow-up in het UNOS-register

Bruno Ravoninjatovo

Bij patiënten met gevorderde cystic fibrosis vormt ondervoeding een belemmering bij longtransplantatie. Om te bepalen of het beloop bij ondervoede...

Stamcellen: een model voor celtherapieën?

I Sermet-Gaudelus

Cellijnen blijken niet te volstaan voor het testen van CFTR-modulatoren per gentype omdat ze het CFTR-DNA op een heterogene wijze...
Onderwerp: Klinisch

Is palliatieve zorg geschikt voor CF patiënten die opgaan voor een longtransplantatie?

Bruno Ravoninjatovo

Er bestaat geen standaard werkwijze als het gaat om de positie van palliatieve zorg bij longtransplantaties. In het onderzoek dat...

Nonsense mutaties gekoppeld aan premature stopcodons in gecorrigeerde 16HBEo-cellijnen verschillen in gevoeligheid voor het mRNA-afbraaksysteem

I Sermet-Gaudelus

Cellijnen met heterologe expressie zijn van beperkt belang, omdat ze geen introns omvatten. In de context van het onderzoek van...

Pagina's